Zákonné poistenie vozidiel

Zákonné poistenia vozidel

Poistenie vozidiel (Zákonné poistenie vozidiel) v Českej republike sa delí na zákonné poistenie vozidiel , ktoré predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla na pozemných komunikáciách , častejšie známe ako povinné ručenie a havarijné poistenie , ktoré začína tam, kde povinné ručenie svojim krytím končí. Obe poistenia môžu fungovať súčasne a dokonca na takýto systém ponúkajú poisťovne najrôznejšie zľavy, takže sa tým pádom táto kompletná ochrana vozidlo podstatne oplatí.

Čo hradí poistenie vozidiel

Povinné ručenie predstavuje teda povinnosť uzavrieť poistenie na krytie škôd , ktoré svojím konaním prostredníctvom vozidlá spôsobíme iným osobám. Ide o krytie škôd na majetku a zdraví tretích osôb . Na druhej strane potom stojí havarijné poistenie, ktoré chráni škody spôsobené na vlastnom vozidle . Naviac je možné k obom formám poistenia pridať aj ďalšie segmenty poistné ponuky, ktoré skompletizujete a zabezpečí vozidlo proti všetkým bežným rizikám. Ide o jednotlivé pripoistenia.

Možnosti pripoistenia vozidla

Pripoistenie vozidiel sú v našej krajine čoraz obľúbenejšie, pretože ľudia si začínajú uvedomovať, že platba poistného je podstatne viac výhodná, ako neustála starosť a problémy spojené s najrôznejšími rizikami. Medzi hlavné pripoistenia, ktorá sa v našej krajine teší obľube, patrí bezpochyby pripoistenia proti živelným katastrofám , ktoré uchráni vozidlo pred najrôznejšími vonkajšími vplyvmi, ktoré môžu vozidlo poškodiť či dokonca zničiť. Ďalej sa jedná o pripoistenia v oblasti predného skla , kde si môže poistenec nechať jednoducho zabezpečiť riziko, že bude musieť čelné sklo meniť. Samozrejme, že sa k pripoistením vozidla radí aj poistenie zavazedel, náhradného vozidla, ale treba aj odcudzenie vozidla . Hojne využívaná je aj nadštandardné asistenčná služba , ktorá je tiež jedným z pripoistenia, ktoré je možné k povinnému ručenie alebo havarijného poistenia ľahko pribrať.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky