Odkazy pro štítek poistenie vozidla

Allianz direct

V snahe pritiahnuť čo najviac zákazníkov a zjednodušiť procedúru prišla poisťovňa Allianz so založením firmy Allianz Direct sro . Táto spoločnosť sa stará o rokovaniach rôznych druhov poistenia prostredníctvom internetu . Jednoducho si tak možno sprostredkovať kúpu povinného ručenia alebo havar

Poistenie vozidiel AXA

Pre motoristov pripravila AXA dva typy poistenia. Jedná sa o povinné ručenie a havarijné poistenie . Obaja sú veľmi výhodné a sú nimi poistení desaťtisíce áut, ktoré sa pohybujú po slovenských cestách. Povinné ručenie, ktoré má v sortimente poisťovňa AXA, zohľadňuje hneď niekoľko faktorov pri výp

Poistenie vozidiel ČPP

Svojim klientom ponúka Česká podnikateľská poisťovňa celú radu služieb. Medzi tými najpoužívanejším sú však povinné ručenie a havarijné poistenie . Je to vcelku logické, pretože vozidiel na slovenských cestných komunikáciách neustále pribúda, takže pre poisťovne ide o veľmi zaujímavý trh. Povinné

Poistenie vozidiel ČSOB

Poisťovňa ČSOB ponúka svojim klientom dva druhy poistenia motorových vozidiel. Tým prvým je povinné ručenie a druhým potom havarijné poistenie . Oba druhy poistenia sú nastavené tak, aby rešpektovali zodpovednosť poistencov a ich životné skúsenosti. Povinné ručenie Povinné ručenie ČSOB pois

Poistenie vozidiel Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa pripravila pre svojich poistencov celý rad poistenie vozidiel. Okrem povinného ručenia a havarijného poistenia si tak možno dojednať rôzne druhy pripoistenia, ktoré vám môžu pomôcť v ťažkých situáciách alebo ochráni vašu peňaženku pred náhlymi výdavkami. Tým najviac frekvento

Poistenie vozidiel Slavia

Slavia prináša motoristom ako povinné ručenie, tak aj havarijné poistenie . Oba dva produkty sa snaží zvýhodňovať opatrné vodičov, ktorí spôsobujú minimum dopravných nehôd. Práve vďaka tejto službe si Slavia získala tisíce poistencov, ktorí využívajú oba druhy služieb. Povinné ručenie Povinné

Poistenie vozidiel Triglav

Poistenie vozidiel je pre Triglav veľmi dôležitým sektorom poisťovníctva. Poisťovňa sa prostredníctvom zvýhodnených ponúk a nízkeho poistného snažia nalákať mnoho poistencov. K povinnému ručenie tak možno získať celú radu bonusov a zliav. Povinné ručenie Triglav Povinné ručenie Triglav ponúka

Poistenie vozidiel Wüstenrot

Wüstenrot ponúka motoristom povinné ručenie, ktoré má dve základné kategórie poistného plnenia. Tou prvou je zákonné plnenie do výšky 35 miliónov korún pri ujme na zdraví a 35 miliónov korún pri poškodení cudzieho majetku . Druhou alternatívou potom je zvýšené plnenie do výšky 70 miliónov korú

Poistenie vozidiel Direct

Direct ponúka dva druhy poistenia vozidiel. Jednak sa jedná o havarijné poistenie a potom hlavne o povinné ručenie . To je upravené zákonom o premávke na pozemných komunikáciách, takže každý motorista musí mať toto poistenie dojednané u svojho vozidla . Ide teda o kľúčový segment poisťovacieho

Postup pri nehode v SR

Rok 2009 znamenal v povinnom ručení na našom území razantné zmeny. V súčasnosti nie je nutné pri každej nehode volať políciu . Ide o prípady, keď nikto nebol zranený ani usmrtený , škoda na každom z vozidiel nepresiahne 100 000 Sk , nebol poškodený majetok tretej osoby a ak nebola poškodená

Postup pri nehode v zahraničí

Štát sa účastníkom dopravnej nehody v zahraničí nie je v dnešnom globálnom svete nič neobvyklé. Či už sa jedná o pracovné služobnú cestu alebo o dovolenku, tak sú automobily vždy hojne využívané. Preto by človek mal byť adekvátne pripravený na možnosť dopravnej nehody v zahraničí a mal by rozhodne

Sadzby povinného ručenia - pre rok 2010

Každý rok sebou nesie určité zmeny v sadzbách za povinné ručenie. Sadzby roku 2010 sú v poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla opäť mierne zvyšujú. Ide o 5 až 15% u základnej sadzby podľa jednotlivých poisťovní. Základná sadzba povinného ručenia na rok 2010 však nie je tým najdôležitejším ,

Poistenie vozidiel proti krádeži

Poistenie vozidiel proti krádeži začína byť veľmi aktuálnou témou v našej krajine, pretože celá rada klientov si uvedomuje, že už nejde o niečo abstraktného, ale že krádež vozidiel je v dnešnej dobe, a hlavne vo väčších mestách, úplne na dennom poriadku. A strata vozidla je často veľmi nepríjemnú

Poistenie vozidiel register

Register vozidiel predstavuje zberné miesto, databázu, kde sú evidované všetky poistená motorové vozidlá na území Slovenskej republiky . Každé vozidlo, ktoré má oprávnenie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách musí byť v registri vozidiel evidované a mať platné povinné ručenie . Inak ma

Allianz poisťovňa

Allianz poisťovňa patria medzi stálice slovenského poisťovacieho trhu. Založená bola v roku 1992 so základným imaním 600 miliónov korún. Jej stopercentným vlastníkom je Allianz New Europe Holding . Za dobu svojej skoro dvadsaťročnej pôsobnosti si poisťovňa vybudovala širokú sieť pobočiek av súčas

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného poistenia k výročnému dňu uzavretia . Takto ukončenie poistenia je bez poplatkov a ďalších sankcií. Dôležité je však dodržať lehotu 6 týždňov pred výročným dátumom , inak

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate ide tak o uhradení škody, ktorú spôsobil prevádzkovateľ nejakého auta najčastejšie na automobile inom. Vo svojej podstate potom ide o plnenie za

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situácie, ktoré musí klient aj poisťovňa akceptovať. Zrušenie potom vo svojej podstate má podobu zániku poistenia či už z právneho dôvodu alebo z dô

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby . Ide o prechod vlastníckych práv v dôsledku kúpnej zmluvy. Prevodom vozidla samozrejme vzniká novému majiteľovi vozidla povinnosť poistiť ho pomocou povinného ručenia . V

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obnovuje. Keďže ide o zmluvu, teda dobrovoľnú vôľu oboch zmluvných strán, je potrebné, aby obe strany s ukončením zmluvného vzťahu súhlasili. Alebo aspoň, aby jedna

ČPP poisťovňa

Česká podnikateľská poisťovňa sa zaradila medzi najväčšie poisťovacie orgány na území Českej republiky. Podľa posledných údajov jej patrí nominálna tretia priečka medzi poskytovateľmi povinného ručenia v ČR . Majoritným vlastníkom poisťovne je medzinárodná finančná skupina Vienna Insurance Group

Generali poisťovňa

Generali poisťovňa as je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Generali. Tá bola založená v roku 1831 v Terste ako jedna z prvých vôbec. Veľmi skoro sa stala najrozšírenejším ústavom na svete a dnes má veľa pobočiek po celom svete. Generali v ČR Generali a.s. spravuje aktíva v hodnote 18 m

HVP poisťovňa

Hasičská vzájomná poisťovňa je jedným z najstarších poisťovacích subjektov na území Slovenskej republiky. Jej korene siahajú až do dôb Rakúska-Uhorska, kedy zaplatila za jednu z najlepších poisťovní. Obnovenie sa dočkala v roku 1991, kedy bola znovu založená v Brne. Majoritným vlastníkom poisťovn

Kooperativa poisťovňa

Poisťovňa Kooperativa patrí medzi najväčšie české poisťovne . Podľa objemu vypísaného poistného jej patrí druhá priečka v ČR . Založená bola v roku 1991 ako jedna z prvých komerčných poisťovní na území Slovenskej republiky. Vďaka svojej dlhoročnej intenzívnej práci ju v súčasnosti patrí 22% trhu

Slavia poisťovňa

Poisťovňa Slavia patrí medzi tradičné české poisťovacie ústavy s históriou, ktorá siaha do roku 1868. Hoci si Slavia zakladá na tradičných hodnotách, svojim zákazníkom ponúka moderné služby, ktoré sú silne orientované na zákazníka. Od roku 2006 je novým vlastníkom Slavie Capital Management Compan

Triglav poisťovňa

Poisťovňa Triglav patrí medzi menej známe poisťovne, ktoré pôsobiace na území Českej republiky. Ide o dcérsku spoločnosť slovinského finančného gigantu Triglav. Ten na miestnom poisťovacom trhu zaberá 43% podiel a jedná sa teda o dominantné poisťovňu. Ročne jej dôveruje okolo 1,1 milióna Slovincov

Wüstenrot poisťovňa

Meno Wüstenrot je v Českej republike dlhodobo spojené so stavebným sporením . Málokto však vie, že Wüstenrot je tiež stabilná moderná poisťovňa, ktorá kladie dôraz na poskytovanie tých najlepších služieb. Spoločnosť sa objavila na trhu v roku 1993, vtedy ponúkala stavebné sporenie. Neskôr rozšíri

Direct poisťovňa

Poisťovňa Direct začala pôsobiť v roku 2007 na českom trhu. Ako prvý poisťovňa prišla s konceptom čisto internetového predaja poistenia . Direct má v súčasnosti iba hlavnú pobočku v Prahe. Poistenie si tak možno dojednať len prostredníctvom finančných poradcov alebo cez internet. Vlastník maj

Uniqa poisťovňa

Poisťovňa Uniqa sa objavila na slovenskom trhu v roku 1993. Keďže sa jedná o držiteľa univerzálnej poisťovacej licencie, má právo ponúkať životné aj neživotné poistenie. Svoje široké portfólio produktov predáva tak fyzickým, tak právnickým osobám. Za dobu svojej pôsobnosti na slovenskom poisťovaco

Zákonné poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel (Zákonné poistenie vozidiel) v Českej republike sa delí na zákonné poistenie vozidiel , ktoré predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla na pozemných komunikáciách , častejšie známe ako povinné ručenie a havarijné poistenie , ktoré začína tam,

Poistenie vozidiel Allianz

Tým najdôležitejším poistenie vozidiel je pre každého motoristu povinné ručenie. Ide o zákonom stanovený druh poistky, ktorá má za úlohu chrániť majetok a zdravie druhých ľudí. Z povinného ručenia sa hradí škody, ktoré spôsobil neúmyselne poistenec vplyvom riadenie motorového vozidla iným účastník

Poistenie vozidiel ČP

Jedným z primárnych trhov Českej poisťovne je poistenie motorových vozidiel . Vďaka zákonné úprave povinné poistenie vozidla sa otvoril obrovský trh pre poisťovne. Tie motoristom ponúka rôzne bonusy a zľavy na poistnom za bezeškodný priebeh poistenia . Zodpovední vodiči sú hlavnou cieľovou skupi

Poistenie vozidiel Generali

Tým najdôležitejším poistením, ktoré Generali ponúka je povinné ručenie. Ide o produkt, ktorý je upravený zákonom. Jeho hlavnou funkciou je chrániť druhej osoby pri nehode pred ujmou na majetku a zdraví . Povinné ručenie Generali Generali ponúka dva druhy poistného plnenia. Jedná sa o 35/3

Poistenie vozidiel HVP

Pod pojmom povinné ručenie je potrebné predstaviť si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla . Toto poistenie upravuje zákon č 168/1999 Sb . Jeho znenie sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré sa pohybujú na verejných komunikáciách. Kryje škody spôsobené tretej osob

Poistenie vozidiel Uniqa

Povinné ručenie je jedným z kľúčových segmentov poisťovacích trhov. Ide o zákonom upravené poistenie vozidla pre odstránenie škôd na cudzom majetku a zdravia. Toto poistenie musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo, ktoré sa zúčastňujú cestnej premávky . Povinné ručenie Uniqa Pre svojich

Poistenie vozidla - online formulár

Využite porovnanie poistenie vozidiel a získajte najlacnejšie povinné ručenie. Vyplnenie jednoduchého formulára Vám zaberie maximálne 1 minútu . Potom uvidíte porovnaní poistenie a môžete si vybrať to najvýhodnejšie. Bonusy, zľavy, úspora až 64% Najvýhodnejšie ponuky na Slovensku

AXA poisťovňa

Poisťovňa AXA je dcérskou spoločnosťou finančného gigantu AXA. Ide o popredného poskytovateľa poistenia, veľmi obľúbené je životné poistenie. Cieľom celej spoločnosti je poskytovať klientom maximálne bezpečie, vysoké zúročenie vložených vkladov, individuálny ľudský prístup a rýchle konanie . Za d

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky