Odkazy pro štítek evidencie vozidiel

Poistenie vozidiel register

Register vozidiel predstavuje zberné miesto, databázu, kde sú evidované všetky poistená motorové vozidlá na území Slovenskej republiky . Každé vozidlo, ktoré má oprávnenie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách musí byť v registri vozidiel evidované a mať platné povinné ručenie . Inak ma

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného poistenia k výročnému dňu uzavretia . Takto ukončenie poistenia je bez poplatkov a ďalších sankcií. Dôležité je však dodržať lehotu 6 týždňov pred výročným dátumom , inak

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situácie, ktoré musí klient aj poisťovňa akceptovať. Zrušenie potom vo svojej podstate má podobu zániku poistenia či už z právneho dôvodu alebo z dô

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky