Slavia poisťovňa

Slavia pojišťovna

Poisťovňa Slavia patrí medzi tradičné české poisťovacie ústavy s históriou, ktorá siaha do roku 1868. Hoci si Slavia zakladá na tradičných hodnotách, svojim zákazníkom ponúka moderné služby, ktoré sú silne orientované na zákazníka. Od roku 2006 je novým vlastníkom Slavie Capital Management Company . Ide o spoločnosť, ktorá je známa dlhoročným a úspešným fungovaním na finančnom trhu v Českej republike a okolí. Cieľom nového majiteľa je vybudovať zo Slavie jednu z najväčších poisťovní v SR, ktorá bude pre poistencov príťažlivá vďaka svojim moderným službám, rýchlemu servisu a ľudských prístupom .

Aktíva Slavie sa pohybujú okolo 500 miliónov korún . Prevádzkový zisk predstavoval u poisťovne viac ako 11 miliónov korún. Napriek veľmi zlému roka, ktorým 2009 pre celý svet bol, ide o veľmi povzbudivý výsledok, ktoré dáva nádej úspešnému rozvoju tejto tradičnej českej poisťovni.

Služby klientom

V súčasnej dobe sa Slavia zameriava na svoje najdôležitejšie klientov, ktorým ponúka výhodné služby, a tiež na novú klientelu medzi firmami a nadnárodnými korporáciami. Medzi najznámejšie zákazníkov Slavie patrí Ministerstvo obrany, Agropol alebo Aquapalace Praha . Pre fyzické osoby potom pripravila mnoho zaujímavých poistných služieb, medzi ktoré patrí trebárs životné a havarijné poistenie alebo povinné ručenie . U svojich sprostredkovateľských firiem dbá na odbornosť a vyškolenosť personálu, pretože preferuje predovšetkým dlhodobú spoluprácu. Veľkou udalosťou pre poisťovňu Slavia bolo ocenenie certifikátom ČSN QMS ISO 9001:2001 , ktoré dokumentuje kvalitu poskytovaných služieb. Certifikát sa totiž zaoberá ako kvalitou poskytovaných služieb, tak odbornosťou pracovníkov a jedná sa o veľký záväzok pre podnik, pretože pre udržanie si tohto certifikátu musí neustále spĺňať prísne kritériá.

Pobočky

Pozrite sa na Slavia poisťovňa pobočky, kde nájdete presné informácie o jednotlivých pobočkách.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky