Sadzby povinného ručenia - pre rok 2010

Sazby povinného ručenia-pre rok 2010

Každý rok sebou nesie určité zmeny v sadzbách za povinné ručenie. Sadzby roku 2010 sú v poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla opäť mierne zvyšujú. Ide o 5 až 15% u základnej sadzby podľa jednotlivých poisťovní. Základná sadzba povinného ručenia na rok 2010 však nie je tým najdôležitejším , čo by mal človek dojednávajúce poistenie hľadať a porovnávať.

Základná sadzba povinného ručenia nie je všetko

Základná sadzba povinného ručenia na rok 2010 je v princípe u všetkých poisťovní navýšená s ohľadom na infláciu a ďalšie tlaky, ale základná sadzba nie je tým hlavným, čo je nutné sledovať. Ďaleko zaujímavejšie je porovnávať ďalšie možnosti a zľavy jednotlivých poisťovní . Jednotlivé zľavy môžu v konečnom dôsledku dosiahnuť zľavy zo základnej sadzby aj viac ako 50% , a preto je teda veľmi dôležité práve tieto možnosti využiť.

Komplexný pohľad na povinné ručenie

Základná sadzba povinného ručenia dáva prvý nastreľte ceny. Podľa toho môže človek vyradiť niektoré naozaj drahé ponuky. Avšak sadzby povinného ručenia 2010 už nie sú nijako významne rozdielne a skôr je potrebné na povinné ručenie pozerať ako a komplexné poistenie, ktoré sebou nesie aj ďalšie možnosti. Prvé vecí by mala byť zľava a možnosti uplatnenia najrôznejších bonusov so zreteľom na vek vodiča, vozidla, bezeškodní priebeh alebo mesto , kde je vozidlo prevádzkované. To všetko môže v konečnom vyúčtovaní sadzby povinného ručenia 2010 hrať významnú úlohu a veľmi zmeniť výslednú cenu povinného ručenia o desiatky percent.

Pripoistenie plus základná sadzba

Ku klasickému povinnému ručenie ponúkajú poisťovne najrôznejšie možnosti zliav na ďalšie pripoistenie alebo doplnkové poistenie. Ako najzaujímavejšie sa rozhodne javí spoločne povinné ručenie a havarijné poistenie . Pri uzatvorení oboch poistiek u jednej inštitúcie je možné získať výraznú zľavu, ktorá môže významne prispieť k rozhodnutiu o poskytovanej ochrane vozidla a jeho rizík. Navyše ďalšie pripoistenia vozidla v podobe poistenie batožiny , osôb , čelného skla alebo navýšených asistenčných služieb je možné získať spolu s povinným ručením veľmi ľahko a lacno.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky