Postup pri nehode v SR

Postup pri nehode v ČR

Rok 2009 znamenal v povinnom ručení na našom území razantné zmeny. V súčasnosti nie je nutné pri každej nehode volať políciu . Ide o prípady, keď nikto nebol zranený ani usmrtený , škoda na každom z vozidiel nepresiahne 100 000 Sk , nebol poškodený majetok tretej osoby a ak nebola poškodená pozemné komunikácie . Pokiaľ teda ide o drobnejšie nehodu, ktorá nemá tieto vymenované aspekty, nie je potrebné volať k nehode políciu.

Nepanikařit a všetko robiť s rozvahou

  • Postup pri nehode je vcelku jednoduchý. Najprv je samozrejme nutné zastaviť vozidlo a zabezpečiť celé miesto danej nehody . Zapnúť varovné svetlá a umiestniť výstražný trojuholník .
  • Ak došlo ku skutočnostiam uvedeným vyššie, je nutné zavolať k nehode políciu a rýchlu záchrannú službu . Polícia sa volá iv takom prípade, že nedôjde k zhode jednotlivých účastníkov nehody o jej priebehu a záveroch .
  • Ak je privolali políciu držte sa jej pokynov av prípade, že súhlasíte s ich protokolom, tak ho tiež podpíšte . Ak tomu tak nie je, a vy nesúhlasíte s tým, čo polícia vo svojom závere tvrdí, pokojne túto skutočnosť uveďte do zápisnice.
  • Ak k nehode nie je privolanie polície, je nutné vyplniť riadne formulár o dopravnej nehode , ktorý má predpísanú formu. Ide o najjednoduchšie možnosť, ako sa vyhnúť problémom, pretože do tohto formulára sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sú pre vyšetrenie nehody relevantné.

Vyplnenie formulára o dopravnej nehode

Formulár o dopravnej nehode má predpísanú formu. Následne sa do neho vypĺňajú všetky údaje ako je ŠPZ, VIN , čo je sedemnásť miestny kód vozidla, značku a typ vozidiel, mená, bydlisko a telefónne čísla jednotlivých vodičov , ktorí sa na nehode zúčastnili. Vhodné je napísať si aj prevádzkovateľa a vlastníkmi týchto vozidiel. Dôležité je ďalej napísať údaje o poistení , kde sú najdôležitejšie fakty o položke zelenej karty , položke poistné zmluvy, názvu poisťovateľa a platnosti zelenej karty . Rozhodne nie je na škodu zapísať si aj mená a telefónne čísla prípadných svedkov . Spoločný záznam o dopravnej nehode potom musí obsahovať príčiny, priebeh a následky nehody. Dôležité je navyše, aby ho všetci účastníci podpísali a tým vyjadrili svoj súhlas. Ako posledný činnosť pri dopravnej nehode je určite dobré celú situáciu vyfotiť a tým ju zdokumentovať . Pohodlne k tomu postačí aj fotka mobilným telefónom.

Postúpenie záznamu o nehode poisťovateľovi

Po spísanie a podpísanie spoločného záznamu o dopravnej nehode je nutné ho predložiť a odovzdať poistiteľovi, teda poisťovni. V prípade, že poškodený nepozná údaje o zodpovednostné poisťovni vinníka nehody, je možné obrátiť sa na Českú kanceláriu poisťovateľov, ktorá so všetkými náležitosťami rada pomôže.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky