Register vozidiel

Register vozidiel

Register vozidiel predstavuje rozsiahlu databázu všetko vozidiel, ktoré majú oprávnenie na prevádzkovanie na pozemných komunikáciách. Register vedú miestne obecné úrady a má centrálne charakter.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bezeškodní priebeh - Bonus-Malus - Krátkodobé poistenie - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Nadpojištění, přepojištění - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Ročné poistné - Štátny dozor - Zánik, zrušenie poistenia -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky