Krátkodobé poistenie

Krátkodobé poistenie

Ide o poistení iba na určitú časť roka. Najčastejšie ho využívajú majitelia motocyklov, veteránov či iných sezónnych vozidiel. Povinné ručenie trvá celý rok, ale jeho platba a poistná ochrana len niekoľko udaných mesiacov.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bezeškodní priebeh - Bonus-Malus - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Nadpojištění, přepojištění - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Register vozidiel - Ročné poistné - Štátny dozor - Zánik, zrušenie poistenia -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky