Bezeškodní priebeh

Bezeškodní priebeh

Bezeškodní priebeh je prevádzkovanie vozidla bez plnenia zo strany poisťovne. U povinného ručenia ide o situáciu, kedy majiteľ vozidla nie je za celý rok (viac rokov) vinníkom dopravnej nehody. Za taký priebeh poisťovne poskytujú zľavy a bonusy na povinné ručenie.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bonus-Malus - Krátkodobé poistenie - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Nadpojištění, přepojištění - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Register vozidiel - Ročné poistné - Štátny dozor - Zánik, zrušenie poistenia -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky