Poistenie vozidiel register

Pojištění vozidiel registr

Register vozidiel predstavuje zberné miesto, databázu, kde sú evidované všetky poistená motorové vozidlá na území Slovenskej republiky . Každé vozidlo, ktoré má oprávnenie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách musí byť v registri vozidiel evidované a mať platné povinné ručenie . Inak majiteľovi a prevádzkovateľovi takéhoto vozidla hrozí sankcia v rádoch tisícov i desaťtisícov korún a to bez ohľadu na prípadnú spôsobenú škodu, ktorá samozrejme ide majiteľovi k náhrade.

Prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel

Pri nákupe vozidla samozrejme dochádza k zmene majiteľa. Táto zmena musí logicky byť zapísané aj v registri vozidiel. V dnešnej dobe ide o veľmi jednoduchú situáciu. Pokiaľ ide o jeden a ten istý kraj, je možné odhlásenie a prihlásenie vykonať rovno a naraz. Pokiaľ však ide o iné kraje odhlásenie a prihlásenie, je potrebné vykonať odhlásenie a pri prihlásení v inom kraji priniesť registračnej značky.

Register poistených vozidiel

Vedľa klasického registra vozidiel funguje v praxi aj register poistených vozidiel . Ide o databázu všetkých automobilov a motocyklov, ktoré majú v súčasnosti platné potvrdenie pre prevádzkovanie na pozemných komunikáciách. Ide o platnú zelenú kartu k vozidlu . Túto skutočnosť je možné overiť prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov , ktorá vedie platnú a aktuálne evidenciu všetkých poistených vozidiel na území Českej republiky.

Evidenciu poistenie vozidiel

Register poistených vozidiel vedie Česká kancelária poisťovateľov, ale informácie do neho posielajú samotnej poisťovne. Ide teda skôr o informačný charakter zápisov, keďže niektoré poisťovne nemusia poskytovať presné alebo pravidelné informácie, takže ak dané vozidlo nie je v registri poistených vozidiel evidované, nemusí to ešte znamenať, že nie je poistené. Avšak vo väčšine prípadov sú tieto informácie aktuálne, takže môžu plniť určitú formu prvý a rozhodujúce informácie pre verejnosť.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky