Poistenie vozidiel proti krádeži

Pojištění vozidiel proti krádeži Poistenie vozidiel proti krádeži začína byť veľmi aktuálnou témou v našej krajine, pretože celá rada klientov si uvedomuje, že už nejde o niečo abstraktného, ale že krádež vozidiel je v dnešnej dobe, a hlavne vo väčších mestách, úplne na dennom poriadku. A strata vozidla je často veľmi nepríjemnú a často aj neriešiteľnú situácií. Preto ponúkajú poisťovne v dnešnej dobe i samostatný produkt v podobe poistenia vozidiel proti krádeži.

Samostatne alebo ako súčasť havarijného poistenia

Poistenie vozidiel proti krádeži je možné u väčšiny poisťovní dohodnúť buď obvyklejšie formou ako súčasť havarijného poistenia , alebo pomocou špeciálneho poistenia priamo proti odcudzeniu vozidla . Ide o špeciálne poistenie na danú sumu, keď je majiteľovi vozidla vypláca aktuálne suma, ktorú vozidlo predstavuje. Premietajú sa do takéhoto výpočtu opotrebenia, veku a niekedy aj faktický stav vozidla. Poisťovňa potom čiastku, ktorú poistenému uhradí, vypočítava na základe svojich skúseností a postupov.

Možnosti zliav poistenie vozidiel proti krádeži

Keďže poistenie vozidiel proti krádeži je častejšie súčasťou havarijného poistenia, tak je možné získať na takýto druh poistenia rad zliav. Ide o zľavy za predchádzajúci bezeškodní priebeh poistenia , či zľavy závislé o menšie rizikovosti klienta . Ak je potom poistenie vozidiel proti krádeži zatvárať ako samostatný druh poistenia, vstupujú do hry ešte faktory ako miesto prevádzkovania, všeobecná rizikovosť, využívanie vozidla a ďalšie aspekty závislé od jednotlivých poisťovní. Vždy sa však snaží ponúknuť maximálne výhodný produkt, ktorý bude cenovo aj fakticky pre klienta prijateľný. Poistenie vozidiel proti krádeži totiž v dnešnej dobe u celej rady áut a klientov predstavuje neoceniteľný produkt, bez ktorého si svoje fungovanie a život už nedokážu predstaviť.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky