Poistenie vozidiel HVP

Pojištění vozidiel HVP

Pod pojmom povinné ručenie je potrebné predstaviť si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla . Toto poistenie upravuje zákon č 168/1999 Sb . Jeho znenie sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré sa pohybujú na verejných komunikáciách. Kryje škody spôsobené tretej osobe prevádzkou vozidla.

Povinné ručenie u HVP

U Hasičské vzájomné poisťovne si možno dojednať dva druhy poistenia. Tým prvým je Standard a jeho poistné plnenie je vo výške 35 milióna na zdravie a 35 miliónov na vecnú škodu . V cenné poistného sú položky ako úrazové poistenie vodiča a základné administratívne právne a technická asistencia. Druhým typom poistenia je Nadštandard . Jeho výška poistného plnenia je určená na 54 miliónov korún na zdraví a 54 miliónov korún na škodu . Obsahuje tiež administratívnu a technikou pomoc a úrazové poistenie vodiča. Ako doplnok poistenia si možno dojednať poistenie čelného skla alebo rôzne asistenčné služby.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky