Havarijné poistenie vozidiel

Havarijní poistenia vozidel

Havarijné poistenie začína tam, kde povinné ručenie končí. Tak znie často definovaný fakt, k čomu slúži havarijné poistenie vozidiel. Ide predovšetkým o krytie škôd, ktoré sú spôsobené na vlastnom vozidle a vlastnou vinou . Navyše havarijné poistenie slúži k celej rade ďalších poistenie najrôznejších rizík, ktoré sú s prevádzkovaním, ale aj vlastníctvom vozidla spojené.

Čo kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie vozidiel predstavuje teda predovšetkým krytie škôd na vozidle pri vlastnom zavinení či už dopravnej nehody alebo len nabouráním. Havarijné poistenie však predstavuje takýto finančný nástroj, ktorý kryje aj škody takého charakteru, ktoré nemôže človek sám ovplyvniť. Ide o škody spôsobené prírodnými živlami, krádežou alebo následky vandalizmu . To všetko je súčasťou štandardného havarijného poistenia.

Princíp havarijného poistenia

Havarijné poistenie funguje na systému spoluúčasti . Takže ak človek spôsobí svojou činnosťou škodu na svojom vozidle, poisťovňa mu ju uhradí, ale bude po ňom vyžadovať určitú formu spoluúčasti. Ide buď o percentuálne sumu, alebo o absolútne danú sumu, ktorú musí zaplatiť majiteľ vozidla vždy. Takže pri menších nehodách treba nemusí ani krytia poisťovňou túto sumu prekročiť. Je teda nutné vždy s rozvahou a uvážlivo voliť možnosti spoluúčasti na havarijnom poistení, pretože nie vždy sa potom musí skutočné plnenie vôbec vyplatiť.

Cena havarijného poistenia

Úroveň ceny havarijného poistenia sa vypočítava na základe celého radu faktorov. Navyše jednotlivé poisťovne kalkulujú cenu podľa svojich vlastných algoritmov a dávajú jednotlivým položkám inú váhu. Vo svojej podstate však cenu havarijného poistenia tvorí predovšetkým typ a značka vozidla, cena vozidla, vek, veľkosť poistného krytia, výšky spoluúčasti, spôsob platby a rizikovosť daného miesta či regiónu . Podľa týchto parametrov potom poisťovňa vypočíta veľkosť splátky a interval, v akom je potrebné túto sumu platiť.

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky