Články

Povinné ručenie výpoveď zmluvy
Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obnovuje. Keďže ide o zmluvu, teda dobrovoľnú vôľu oboch zmluvných strán, je potrebné, aby obe strany s ukončením zmluvného vzťahu súhlasili. Alebo aspoň, aby j....

Prevod vozidla na iného majiteľa
Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby . Ide o prechod vlastníckych práv v dôsledku kúpnej zmluvy. Prevodom vozidla samozrejme vzniká novému majiteľovi vozidla povinnosť poistiť ho pomocou povinného ručenia....

Zrušenie povinného ručenia
Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situácie, ktoré musí klient aj poisťovňa akceptovať. Zrušenie potom vo svojej podstate má podobu zániku poistenia či už z právneho dôvodu alebo ....

Nároky na plnenie povinného ručenia
Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate ide tak o uhradení škody, ktorú spôsobil prevádzkovateľ nejakého auta najčastejšie na automobile inom. Vo svojej podstate potom ide o plneni....

Zrušenie havarijného poistenia
Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného poistenia k výročnému dňu uzavretia . Takto ukončenie poistenia je bez poplatkov a ďalších sankcií. Dôležité je však dodržať lehotu 6 týždňov pred výročným dátumom , i....


Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky