Allianz direct

Allianz direct

V snahe pritiahnuť čo najviac zákazníkov a zjednodušiť procedúru prišla poisťovňa Allianz so založením firmy Allianz Direct sro . Táto spoločnosť sa stará o rokovaniach rôznych druhov poistenia prostredníctvom internetu . Jednoducho si tak možno sprostredkovať kúpu povinného ručenia alebo havarijného poistenia . Tento spôsob poistenia vozidiel, zdravia alebo majetku funguje takmer po celej Európe a nie je potrebné mať obavy z nefunkčnosti.

Výhody Direct

Jednou z najväčších výhod, aké Direct má, je nízka cena poistného . Keďže pri uzatváraní zmluvy nevznikajú ALLIANZ také náklady, vracia časť peňazí z poistného svojmu zákazníkovi. Inak všetky druhy poistenia disponujú rovnakými bonusy za vernosť, bezeškodní priebeh alebo inými . Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom Allianz Direct je veľmi jednoduché. Na internetovej stránke allianzdirect.cz si vyberiete, ktorý typ poistenia vás zaujíma, a následne ste provedeni dotazníkom, ktorý od vás získa potrebné informácie a pripraví zmluvu . Zobrazí sa vám výšky poistného, takže môžete pokojne porovnávať s inými ponukami. Všetko prebieha v pokoji a teple vášho domova .

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky